Carrière

Individueel traject

Telefonisch intakegesprek

In het intakegesprek worden de wensen van cliënt en organisatie gecombineerd met de bevindingen en eerste indrukken van de adviseur. De tijdsinvestering voor dit gesprek bedraagt maximaal 1 uur. De specifieke richting van het begeleidingstraject wordt besproken, alsmede eventuele haken en ogen met betrekking tot de realisering van het gewenste eindresultaat.

Zes individuele trainingssessies van 1,5 uur.

In deze sessies werken wij, afhankelijk van cliënt, werksituatie en privé omstandigheden, met technieken en methodieken op het terrein van coaching/supervisie, presentatie/communicatie, carrière en competentieontwikkeling, leiderschapsstijlen en ontwikkeling van flexibiliteit, intuïtief en creërend vermogen. Steeds met het oog op versterking en behoud van de unieke authenticiteit.
Gesprekken, praktische oefeningen, werken aan de hand van praktijkervaring, videoregistratie, feedback, improvisatie, oefening in communicatief en sensitief denken en handelen, positionering, en integratie van levensvisie, werk en carrière zijn werkvormen, die naast korte theoretische uiteenzettingen veelvuldig gehanteerd worden.

De coaching-/trainingssessies vinden met een tussenpoos van 3 à 4 weken plaats op een van onze locaties in Velp

Terug naar carrière