Badwater?

Blijven we oudere mensen met het badwater wegspoelen of zijn we bereid om efficiënter en vooral wijzer met de leeftijdsgroep boven 60 jaar om te gaan?

Ik vind dat een noodzakelijke uitdaging!
Niet alleen omdat ik zelf al jaren in deze leeftijdsgroep zit, maar vooral omdat ik me mijn leven lang al verbaas over het snelle afschrijven van deze mensen vóór en dóór de maatschappij.  Terwijl ze een schat aan ervaring, kennis, kunde en wijsheid bezitten, die inzetbaar is en blijft op de meest uiteenlopende terreinen van leven en werken.
Waarom doen we dat dan niet?
Tja…, gewoonte, gewenning, beelden, oordelen, historie, gemakzucht, snelle oplossingen, gebrek aan praktisch creatief denken en veelal ook gebrek aan initiatief van de ouderengroep zelf.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Redenen genoeg te verzinnen, maar daarmee komen we niet verder.
Is het niet vele malen interessanter om serieus te kijken naar de enorme toegevoegde waarde die deze groep mensen vertegenwoordigt? Voor economie en maatschappij; voor jong en oud; voor wat meer geluk, wat meer delen van lasten en verantwoordelijkheden?

Voor ouderen betekent dit, wat mij betreft, dat ze zelf meer mogen nadenken over de verantwoordelijkheid, die ze hebben voor hun eigen leven én voor het leven van anderen, nu en in de toekomst. Ook al ga je met pensioen, ook al ben je op leeftijd en wat minder fit, je kunt altijd blijven nadenken over manieren waarop je een bijdrage kunt leveren aan anderen. En daar ook daadwerkelijk tijd en ruimte voor beschikbaar stellen!
Hoe?
Door bijvoorbeeld kennis, kunde en ervaring te delen met jongere mensen die werken of werk zoeken, je netwerk te openen, je als mentor beschikbaar te stellen of met ze te oefenen op terreinen, die zij nog onvoldoende kennen en/of beheersen.
Of door aandacht, advies, hulp, ondersteuning, gezelligheid te geven aan andere oudere en jongere mensen, die dat hard nodig hebben en/of gestimuleerd mogen worden in zorg voor zichzelf en/of anderen.

Voor jongeren (scholieren, twintig-/dertig-/veertigers of ouder, beleidsbepalend of uitvoerend, werkend of werk zoekend, creërend of volgend, autochtoon of van elders afkomstig, ‘rijk’ of ‘arm’) is mijn boodschap: stimuleer ouderen om de verbinding met jullie te blijven zoeken! Stel je open voor de waarde van de oudere mens en kijk serieus naar wat die te bieden heeft. Rek je ideeën op en probeer onbevooroordeeld te onderzoeken in hoeverre je kunt co-creëren, over en weer delen, samenwerken en vooral zoeken naar praktische oplossingen voor het bij elkaar brengen van oude en nieuwe werelden. Voor het overbruggen van meningsverschillen, voor het verdwijnen van extreme polariteit, voor meer kleur en harmonie, maar vooral voor meer rust en zingeving in het leven.
Dát is pas efficiënt, dát is pas agile, dát is pas vooruitgang!